PRIVACY

Privacy is belangrijk! Als je vragen hebt stuur gerust een email naar help@maratcha.com.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we verzamelen?

Maratcha, geregistreerd aan de Westerveldsestraat 81, 6842 BS Arnhem, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die Maratcha aanbiedt op www.maratcha.nl, www.maratcha.com, www.maracha.nl en onze social media-accounts. ‘’ Maratcha ’’ of ‘’ we ’’ of ‘’ ons ’’ verwijst naar Maratcha in dit privacybeleid.

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Maratcha verwerkt jouw persoonlijke gegevens met uiterste zorg in overeenstemming met de bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Wat is het doel van het lezen van dit beleid eigenlijk?

Het doel van deze privacyverklaring is om je te informeren over hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken, hoe jij jouw persoonlijke gegevens kunt laten corrigeren of bijwerken en hoe je bezwaar kunt maken tegen het gebruik ervan.

Wat zijn persoonsgegevens en welke gegevens verzamelen we over u?

Definitie van persoonsgegevens

Maratcha verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwijzen naar alle informatie die direct of indirect (samen met andere informatie) kan worden gekoppeld aan een natuurlijke, levende persoon. Dit betekent dat wij gegevens verwerken die jij aan ons verstrekt, evenals gegevens die wij over jouw verzamelen, zoals bijvoorbeeld over jouw bezoek aan onze website.

Door www.maratcha.nl, www.maratcha.com, www.maracha.nl of onze social media-accounts te bezoeken, ga je akkoord met deze privacyverklaring en stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

‘Verwerking van persoonlijke gegevens’ is een juridische uitdrukking die wordt gebruikt om te verwijzen naar elke bewerking die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, opnemen, opslaan, bijwerken, raadplegen, gebruiken, verzenden en verwijderen van deze gegevens. De wet definieert persoonsgegevens in grote lijnen, d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit gaat dus verder dan alleen jouw naam en adres.

Gegevens die we verwerken

De gegevens die we verwerken, zijn de gegevens die jij persoonlijk verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je informatie opvraagt, gebruik maakt van onze diensten, onze producten koopt of zich abonneert op onze nieuwsbrief. In dergelijke gevallen kunnen we je om gegevens vragen zoals jouw naam, adres, e-mailadres, IBAN en telefoonnummer.

We verzamelen nooit creditcard- of bankpasgegevens, omdat we een externe betalingsverwerker gebruiken om deze informatie veilig te behandelen. Geen van uw creditcard- / bankpasgegevens wordt ergens op jouw website opgeslagen.

Privacy van kinderen

We verzamelen of bewaren nooit informatie op onze website van mensen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar, en geen enkel deel van onze website is zo gestructureerd dat het iemand jonger dan 13 jaar aantrekt. Door een bestelling te plaatsen of jouw gegevens bij ons in te dienen, bevestig je dat je ouder bent dan 13 jaar.

Wat is het doel van het verzamelen van uw gegevens?

Doel 1: Jouw bestelling afronden en advies en service verlenen

We hebben jouw persoonlijke gegevens die jij over jouzelf verstrekt bij het plaatsen van een bestelling op onze websites www.maratcha.com, www.maratcha.nl of www.maracha.nl alleen nodig om die bestelling te voltooien, of om je te adviseren over onze diensten of producten, of om klachten en andere consumentenzaken te behandelen. Dit omvat het afhandelen van noodzakelijke contactgegevens met betrekking tot onze klanten en leveranciers. We delen deze informatie niet met externe partijen behalve voor zover nodig om die bestelling uit te voeren.

We gebruiken de informatie die je over iemand anders verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of het kopen van een cadeaubon, alleen om het product te verzenden en de levering te bevestigen. We delen deze informatie niet met externe derden, behalve voor zover nodig om die bestelling uit te voeren.

Doel 2: Competities

Om wedstrijden uit te voeren en inzendingen daarin te beheren via onze websites of onze sociale media-accounts.

Doel 3: fotografie

Fotografie in verband met de deelname van Maratcha aan evenementen, festivals, beurzen, enz. De verzameling foto’s kan worden gebruikt voor onze website of voor marketingcampagnes over sociale media wereldwijd.

Doel 4: sponsoring

Om sponsorverzoeken of overeenkomsten af ​​te handelen. We gebruiken persoonlijke gegevens om te communiceren met inkomende sponsorvragen.

Doel 5: Marketing en communicatie

We willen dat onze klanten tevreden zijn over onze service en een deel van het leveren van een goede service is het verstrekken van relevante gegevens over onze services en producten en, waar van toepassing, andere activiteiten. We kunnen jouw persoonlijke gegevens gebruiken;

 • Om per e-mail met jouw als abonnee van onze nieuwsbrief te communiceren. Je kunt je hier altijd uitschrijven voor onze nieuwsbrief
 • om je te bellen
 • om met je te communiceren als ontvanger van persberichten
 • om de benodigde toestemmingen af ​​te handelen wanneer je als ondernemer tijdelijk in ons bedrijf werkt
 • om sollicitaties voor gepubliceerde vacatures te behandelen
 • om binnenkomende spontane sollicitaties / brieven van belang te behandelen
 • om binnenkomende sollicitatiebrieven / -brieven van merkambassadeurs te behandelen
 • Om je te voorzien van gegevens via jouw persoonlijke account bij Maratcha.

Doel 6: Wettelijke verplichtingen

We gebruiken jouw gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als retailer zijn wij onderworpen aan diverse wet- en regelgeving, waardoor wij in bepaalde situaties mogelijk verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, De Nederlandsche Bank (DNB), en onderzoeksdiensten.

Doel 7: Fraude en misbruik

Maratcha verwerkt persoonsgegevens om fraude en andere vormen van criminele activiteiten te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden. We willen bijdragen aan de integriteit en veiligheid van de detailhandel, ons bedrijf, onze medewerkers en onze klanten. Daartoe kunnen we ook gegevens gebruiken die afkomstig zijn uit andere bronnen, zoals internet. Meer over dit onderwerp lees je in ons fraudepreventiebeleid.

Met wie wordt jouw informatie gedeeld?

1.Als onafhankelijk merk delen en verkopen we jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en verkopen we deze niet aan derden, behalve in de volgende gevallen:

 • We kunnen jouw persoonlijke gegevens delen met een derde partij die door Maratcha is ingeschakeld voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring, met wie Maratcha een contract heeft gesloten waarin wordt uiteengezet hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde manier met jouw persoonlijke gegevens omgaat (zie punt 2).
 • We zullen jouw persoonlijke gegevens delen met de autoriteiten wanneer dit wettelijk verplicht is.

2.Partijen met wie we persoonsgegevens delen:

 • We kunnen externe organisaties inschakelen om bepaalde activiteiten uit te voeren. In dergelijke gevallen verstrekken we hen alleen de gegevens die ze nodig hebben om het uitbestede werk effectief uit te voeren. Er zijn contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat genoemde partijen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze aan hen hebben verstrekt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en we hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen – voor zover dat van het bedrijf mag worden verwacht – om er onder meer voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot jouw gegevens, en om verlies, ongeoorloofd gebruik of wijziging van de gegevens die Maratcha ontvangt te voorkomen. Als je een bericht ontvangt dat beweert van ons te zijn en dat lijkt op phishing of spam, laat het ons dan weten via help@maratcha.com.

We bewaren jouw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, of zolang als wettelijk vereist. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en het doel waarvoor deze worden verwerkt. Klantgegevens worden zeven jaar bewaard vanaf de einddatum van de klantrelatie.

Om jouw persoonlijke gegevens online te beschermen, gebruiken we SLL-codering op alle gegevens van en naar onze website. Je kunt de geldigheid van de beveiliging controleren door op het hangslotpictogram te klikken dat in de URL-regel van uw browser verschijnt.

Hoe kunt je jouw gegevens openen en wijzigen?

We zijn altijd open en transparant over hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken en je kunt altijd een kopie opvragen van de gegevens die we over je bewaren. We willen ervoor zorgen dat jouw persoonlijke informatie juist en up-to-date is. Je kunt jouw persoonlijke gegevens op elk moment corrigeren, bijwerken of wissen door contact op te nemen met help@maratcha.com. Voor de veiligheid en om jouw privacy te beschermen, zullen we redelijke stappen ondernemen om jouw identiteit te verifiëren voordat je toegang verleent of correcties aanbrengt.

SMS-beleid

Door hierboven jouw telefoonnummer in te voeren, stem je ermee in/ga je akkoord met het ontvangen van marketing-sms-berichten op het door Maratcha verstrekte nummer, inclusief berichten verzonden door autodialer. Toestemming is geen voorwaarde voor enige aankoop. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. De frequentie van berichten varieert. Antwoord HELP voor hulp of STOP om te annuleren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer of mobiel worden geplaatst wanneer je zich op een site bevindt. Ze bieden geaggregeerde maar anonieme informatie en analyses over onze klanten, maar zonder jouw te identificeren. We gebruiken ‘functionele cookies’ (bijv. Sessiecookies), zodat je een leuke en onaangename tijd zult hebben op onze website. De website maakt ook gebruik van ‘analytische cookies’, zodat we kunnen meten en analyseren hoe jij de website gebruikt, om zowel de functionaliteit als de winkelervaring te verbeteren. We maken ook gebruik van targeting- en advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties weer te geven die voor jouw relevant zijn. Je kunt de instellingen in jouw browser altijd wijzigen om alle cookies te weigeren of je telkens te informeren wanneer er een cookie naar jouw computer wordt gestuurd. Houd er rekening mee dat bepaalde functies op onze website mogelijk niet correct of helemaal niet werken als jouw computer geen cookies heeft ingeschakeld.

Aansprakelijkheid van Maratcha

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Maratcha verwerkt voor www.maratcha.nl, www.maratcha.com, www.maracha.nl en onze social media-accounts. Maratcha heeft geen controle over het mogelijke gebruik van jouw persoonsgegevens door derden. Maratcha aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en / of inhoud van websites of diensten van derden.

Niet tevreden over ons?

We hopen dat we het samen kunnen oplossen, maar als je niet overtuigd bent. De EU-Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform is het eerste aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten waarbij consumenten zijn betrokken.

Toekomstige updates

Mogelijk moeten we wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid. De nieuwste versie van ons privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website. Deze pagina is bijgewerkt op 19 juni 2019.

Kom in contact

Als je vragen of feedback hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via help@maratcha.com.